Ahventen elohopeapitoisuuden jatkoselvitykset Kyyvedellä

Nyt tehdyt selvitykset

Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren aluejohtokunta, Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta ovat rahoittaneet ahventen elohopeapitoisuuden selvitystä. Kaloja pyydettiin keväällä ja syksyllä 2017. Laboratoriotutkimukset tehtiin SYKEn Oulun laboratoriossa ja Nablabsin Jyväskylän laboratoriossa. SYKEssä tutkittiin keväällä pyydetyt ahvenet (20kpl) ja Nablabissa syksyllä pyydetyt ahvenet (14kpl), kaksi haukea ja kaksi kuhaa. Yhdestä hauesta tehtiin myös Cesium 137 määritys.

screenshot_30112017_102518

Tulokset

ESAELYn aiemman selvityksen tulos

Etelä-Savon ELY-keskus tutkitutti viidentoista järvialtaan pilkkiahvenkokoluokan ahventen elohopeapitoisuutta vuosina 2012-2014. Kyyvedessä saatiin (34 kpl) ahvenen määrällä keskiarvoksi 0,22 mg/kg. Kyyveden tulos oli tuolloin toiseksi korkein.

Tulos Kyyveden pääaltaalla v 2017

Nyt saatu tulos on 0,24 mg/kg. Yhdenkään ahvenen elohopeapitoisuus ei ylittänyt 0,5 mg/kg, joka on ns syömäkelpoisuusraja.

Tulos Kyyveden Koiraselällä v 2017

Nyt saatu tulos on Kyyveden Koiraselällä 0,41 mg/kg. Merkittävässä osassa (36%) ahvenia elohopeaa oli ≥ 0,5mg/kg eli ns syömäkelpoisuusraja ylittyy. Koiraselän tutkimusahvenet olivat kookkaampia kuin pääaltaan ahvenet.

Mitä muuta selvisi

Kahden hauen elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,79 mg/kg

Kahden kuhan elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,26 mg/kg

Hauen Cesium-137 Bq/kg 252. Arvo 252 on hyvin turvallisella tasolla.

Mistä elohopea tulee kaloihin

ELYn tiedotteen (2015) mukaan suo-ja turvevaltainen valuma-alue lisää elohopeakuormitusta.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan humusjärvien kalojen lihasta löytyi sitä enemmän elohopeaa, mitä enemmän sinne valui humuspitoista vettä ympäristön valuma-alueelta.

Johtopäätökset

Kalastusalueen ja perustettavan uuden osakaskunnan tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentämään humuskuorman, liuenneen humuksen ja humus-kiintoaineen kulkeutumista vesistöön.

Tulokset antavat aihetta jatkoselvittelyyn mm Koiraselällä ja Suovun alueella.

Lisätietoja Matti Valli, Kyyveden kalastusalue vpj, 040 5260802, matti.valli@haukiranta.com