Ropolansuon turvetuotannon kemikalointi on epäonnistunut

 

Ropolansuon turvetuotannon purkuvedet käsitellään kemikalointimenetelmällä. Jälkineutralisointi epäonnistuu. Sakkautuminen jatkuu Kangasjärven Akonlahdella. Liitteenä olevalla videolla paikallinen tilallinen Raimo Roponen kertoo Akonlahdella tapahtuneen muutoksen 70-luvulla aloitetun turvetuotannon aikana .
Kemikalointiasemalta on 700 metriä pitkä purkuoja Akonlahdelle.

Videon kuvasi Yrjö Takkinen 10.8.2018

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS, Vastaselityspyyntö

Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 1Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 2

Vaasan Hallinto-Oikeus on lähettänyt Pelastetaan Savon Veet Ry:lle Emostensuon turvetuotantolupa-asiaan liittyen vasteselityspyynnön.  Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 7.8.2018 päättänyt valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtan sekä sihteerin laatimaan vastaselityksen, allekirjoittamaan sen sekä postittamaan 15.8.2018 mennessä.   Postituksen jälkeen laadittu asiakirja päivitetään PSV:n sivuille

Yrjö Takkinen

TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018

TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018 klo 7.30 alkaen

Henkilöt       Matti Valli ja Yrjö Takkinen,  Pelastetaan Savon Veet ry.

Paikka           Ropolan kemikalointiaseman jäteveden purkuojan luusua Kangasjärven Akonlahdella 200 – 300 metriä rannasta selälle päin.

Säätila          Aurinkoinen aamu yöpakkasen – 3/5C  jälkeen.

Menetelmä  Pilkkikairalla reikä jäähän.  Veden syvyys 1 – 1,2 metriä.  60 cm pituisella putkella varustetulla venepumpulla pumpattiin vettä 5 litran lasipurkkiin.

Havainnot    Pumppauksen tulokset taltioitiin valokuvin ja videoklipein.

Puhdistusmenetelmä        Alla kuvakaappaus Vapon turvesanaston tulkista:

”Kemiallinen puhdistus

Turvetuotantoalueen valumavesien puhdistusmenetelmä, jossa kemikaaleilla saostetaan kiintoaine, humus ja ravinteet laskeutettavaan muotoon”.

Ropolan soiden puhdistusmenetelmä on kemikalointi, jossa puhdistettavaan veteen lisätään kemikaaleja.  Lisättyjen kemikaalien neutralointi ei onnistu ennen Kangasjärveen laskemista, joten sakkautuminen jatkuu järvivedessä.  Tulos on havaittavissa erityisen selvästi sekä videoissa että ”uveavantokuvissa” joissa näkyy ruosteen väristä flokkia leijuvan vedessä.  Vuosien aikana kemikaaleja on kertynyt Akonlahden pohjalle, jossa ne muodostavat kiteisiä neliöitä.  Em. neliöt estävät kalojen kudun onnistumisen. (Kuvataltioinnit  jäljempänä)

 

Muistion laati:         Yrjö Takkinen

Liitteenä 4 valokuvaa alla

PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI

 

KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013
KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013

 

Kirjoituksemme Emostensuon turveluvan valituksesta julkaistiin Pieksämäen lehdessä, Länsi-Savossa ja Haukivuoren seudussa

Kannanottomme Emostensuon turveluvan valituksesta on julkaistu laajalti alueemme lehdissä Pieksämäen lehdessä ja Länsi-Savossa. Lisäksi Haukivuoren seutu julkaisi tapauksesta lehtijutun.

  • Klikkaamalla kuvaa, avautuu isompi kuva luettavaksi
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 1 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 1
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 2 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 2
HAUKIVUOREN SEUTU 12.4.2018 001
Lehtijuttu Haukivuoren seudussa 12.4.2018
PIEKSÄMÄEN LEHTI 5.4.2018 001
Pieksämäen lehdessä julkaistu kirjoitus 5.4.3028

Emostensuon valitus Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018

Pelastetaan Savon Veet ry (PSV) on laatinut Itä-Suomen aluehallintoviraston Emostensuon turvetuotannon ympäristöluvasta (Päätös 5/2018/1 Dnr ISAVI/453/2016) valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksen allekirjoittivat : Kyyveden osakaskunta, Kyyveden kalastusalue, PSV vesienhoitoyhdistys sekä 310 yksityishenkilöä. Valitusasiakirja liitteinä.

Allekirjoituksia saapui Mikkelistä, Haukivuorelta, Kangasniemeltä, Hirvensalmelta, Pieksämäeltä sekä ympäri Suomea mm. pääkaupunkiseudulta aina Rovaniemeä myöten, kaukaisimmat allekirjoitukset tulivat Meksikosta ja Australiasta.  Vapaa-ajan asukkaita ja paikallisväestöä oli kumpiakin noin 50/50 %.

Pelastetaan Savon Veet vesienhoitoyhdistys esittää kiitokset kaikille allekirjoittaneille sekä valituksen laadintaan osallistuneille työryhmän jäsenille!

Valitusteksti löytyy alla olevasta linkistä

EMOSTENSUO PSV versio valitus Vaasaan PSV 25032018 VALITUS

Emostensuon turveluvan valitus

Emostensuon turveluvan valitus

 

Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen , seuraa seuraavia ohjeita:

1.  Ne valittajat, joilla on kiinteistö suoranaisesti Kyyveden rannalla tai purkuojan varrella sekä turvetuotannon vaikutuspiirin lähellä,  KIRJOITTAVAT KIINTEISTÖTUNNUKSEN esille oman allekirjoituksensa yhteyteen.

2.  Ne tahot, jotka KANNATTAVAT valitusta, mutta eivät ole kohdan 1 mukaisia  valitukseen oikeutettuja, kirjoittavat allekirjoituksensa yhteyteen  KANNATAN VALITUSTA.

Tämä jako helpottaa Vaasan Hallinto-oikeuden työtä.

Maksu menee PSV:n valituksen allekirjoittajilta yhteensä 250 € könttänä.

Lomakkeen voi allekirjoittaa Haukivuorella Wanha Osula-kaupassa tai  lähettää Pelastetaan savon veet ry:n sihteerille , Yrjö Takkinen, Keskustie 59 A 5, 51600 Haukivuori .

Voit myös tulostaa liitteenä olevan lomakkeen, allekirjoittaa sen , skannata ja lähettää sähköpostilla sihteerille valkkuna@gmail.com.

Valitus on oltava Vaasan hallinto-oikeudessa 3.4. joten allekirjoitukset pitäisi olla meillä 28.3. mennessä. Valituspohja emostensuo

 

Emostensuon ympäristölupa

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotannolle Haukivuorella sijaitsevalle Emostensuolle.  Lupa ei ole lainvoimainen.

Päätös on nähtävillä http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.  Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018 mennessä.  Pelastetaan Savon Veet ry on laatimassa valitusta Emostensuon ympäristölupapäätöksestä.  Mikäli haluat osallistua valitukseen, niin voit allekirjoitaa sen Haukivuorella Vanhassa Osulassa.

Paikallislehti Haukivuoren Seutu kirjoitti numerossa 5 / 15.3.2018 lupapäätöksestä artikkelin.

Yrjö Takkinen,  yhdistyksen sihteeri, puhelin 040 704 9687