TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018

TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018 klo 7.30 alkaen

Henkilöt       Matti Valli ja Yrjö Takkinen,  Pelastetaan Savon Veet ry.

Paikka           Ropolan kemikalointiaseman jäteveden purkuojan luusua Kangasjärven Akonlahdella 200 – 300 metriä rannasta selälle päin.

Säätila          Aurinkoinen aamu yöpakkasen – 3/5C  jälkeen.

Menetelmä  Pilkkikairalla reikä jäähän.  Veden syvyys 1 – 1,2 metriä.  60 cm pituisella putkella varustetulla venepumpulla pumpattiin vettä 5 litran lasipurkkiin.

Havainnot    Pumppauksen tulokset taltioitiin valokuvin ja videoklipein.

Puhdistusmenetelmä        Alla kuvakaappaus Vapon turvesanaston tulkista:

”Kemiallinen puhdistus

Turvetuotantoalueen valumavesien puhdistusmenetelmä, jossa kemikaaleilla saostetaan kiintoaine, humus ja ravinteet laskeutettavaan muotoon”.

Ropolan soiden puhdistusmenetelmä on kemikalointi, jossa puhdistettavaan veteen lisätään kemikaaleja.  Lisättyjen kemikaalien neutralointi ei onnistu ennen Kangasjärveen laskemista, joten sakkautuminen jatkuu järvivedessä.  Tulos on havaittavissa erityisen selvästi sekä videoissa että ”uveavantokuvissa” joissa näkyy ruosteen väristä flokkia leijuvan vedessä.  Vuosien aikana kemikaaleja on kertynyt Akonlahden pohjalle, jossa ne muodostavat kiteisiä neliöitä.  Em. neliöt estävät kalojen kudun onnistumisen. (Kuvataltioinnit  jäljempänä)

 

Muistion laati:         Yrjö Takkinen

Liitteenä 4 valokuvaa alla

PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI

 

KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013
KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013

 

Kirjoituksemme Emostensuon turveluvan valituksesta julkaistiin Pieksämäen lehdessä, Länsi-Savossa ja Haukivuoren seudussa

Kannanottomme Emostensuon turveluvan valituksesta on julkaistu laajalti alueemme lehdissä Pieksämäen lehdessä ja Länsi-Savossa. Lisäksi Haukivuoren seutu julkaisi tapauksesta lehtijutun.

  • Klikkaamalla kuvaa, avautuu isompi kuva luettavaksi
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 1 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 1
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 2 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 2
HAUKIVUOREN SEUTU 12.4.2018 001
Lehtijuttu Haukivuoren seudussa 12.4.2018
PIEKSÄMÄEN LEHTI 5.4.2018 001
Pieksämäen lehdessä julkaistu kirjoitus 5.4.3028

Emostensuon valitus Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018

Pelastetaan Savon Veet ry (PSV) on laatinut Itä-Suomen aluehallintoviraston Emostensuon turvetuotannon ympäristöluvasta (Päätös 5/2018/1 Dnr ISAVI/453/2016) valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksen allekirjoittivat : Kyyveden osakaskunta, Kyyveden kalastusalue, PSV vesienhoitoyhdistys sekä 310 yksityishenkilöä. Valitusasiakirja liitteinä.

Allekirjoituksia saapui Mikkelistä, Haukivuorelta, Kangasniemeltä, Hirvensalmelta, Pieksämäeltä sekä ympäri Suomea mm. pääkaupunkiseudulta aina Rovaniemeä myöten, kaukaisimmat allekirjoitukset tulivat Meksikosta ja Australiasta.  Vapaa-ajan asukkaita ja paikallisväestöä oli kumpiakin noin 50/50 %.

Pelastetaan Savon Veet vesienhoitoyhdistys esittää kiitokset kaikille allekirjoittaneille sekä valituksen laadintaan osallistuneille työryhmän jäsenille!

Valitusteksti löytyy alla olevasta linkistä

EMOSTENSUO PSV versio valitus Vaasaan PSV 25032018 VALITUS