Vaasan hallinto-oikeuden päätökset

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 7.10.2021 päätöksen valitukseen, jonka PSV ja Reittivedet ry tekivät 13.6.2017.

Yhdistykset tekivät Etelä-Savon Elylle vireillepanon 13.6.2017, jonka vaatimuksena oli, että turvetuotanto keskeytetään Ropolan- ja Viransuolla Haukivuorella, kunnes kemikalointiasema toimii hyväksyttävällä tavalla. Todettiin, että jo pitempään purkuveden pH-arvo oli matala ja rauta-arvot korkeat haitaten jo kalojen elinoloja.

Ely-keskus hylkäsi vireillepanon viitaten ympäristöluvan määräyksiin ja piti vireillepanoa ”ilmeisen perusteettomana” ja määräsi molemmille yhdistyksille 570 euron maksun.

Valitimme tuosta maksusta Vaasan hallinto-oikeuteen ja päätös on 7.10.2021 tullut. Päätöksen mukaan ilmeisellä perusteettomuudella tarkoitettaisiin tilanteita, jossa kysymys olisi lähinnä shikaaniluontoisesti käynnistetysta asiasta. Hallinto-oikeuden mukaan maksu on tarkoitettu perittäväksi tilanteessa, jossa vireillepano on tehty kiusantekotarkoituksessa ilman mitään aitoa huolta ympäristön pilaantumisesta. On katsottu, että tästä ei ole ollut kyse yhdistyksillä. Vireillepanijalta ei voida myöskään  edellyttää etukäteisarviota siitä, täyttyvätkö toiminnan keskeyttämisen edellytykset.

Päätös siis kumoaa Ely:n määräämän 570 euron maksun.

Tämä on merkittävä päätös sikäli, että se antaa mm. yhdistyksille edelleen mahdollisuuden puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ilman, että tarvitsee pelätä saavansa siitä ”rangaistus”maksun.