Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Emostensuon valitukset

Päätöksellään 27.9.2022 on Vaasan hallinto-oikeus hylännyt Emostensuon turvetuotantoa koskevat valitukset. Päätöksessä katsotaan, että turpeennosto ei pilaa vesistöä, ainakaan Kyyvettä, jonne luvan mukaan kuivatusvedet on tarkoitus johtaa Lonkarinjokea pitkin. Asukkailla toki on asiasta erilainen näkemys.
Olemme kuitenkin kiitollisia Vaasan hallinto-oikeudelle, joka onnistui viivyttämään asian käsittelyä 4 vuotta (valitus tehtiin 3.4.2018), jona aikana turpeen poltto on laajasti nähty ilmaston kannalta vahingolliseksi. Turpeen nosto on käynyt kaupalliselta kannalta päästöoikeuksien vuoksi kannattamattomaksi ja mm. Vapo (nykyisin Neova) onkin monin paikoin sulkenut nostoalueita. Niinpä on vaikea kuvitella, että Neova aloittaisi uuden suon avaamisen, kun samalla alueella jo Ropolansuon ja Rajasuon turvetuotanto on lopetettu.

Ohessa päätös: