Ropolansuon turvetuotannon kemikalointi on epäonnistunut

 

Ropolansuon turvetuotannon purkuvedet käsitellään kemikalointimenetelmällä. Jälkineutralisointi epäonnistuu. Sakkautuminen jatkuu Kangasjärven Akonlahdella. Liitteenä olevalla videolla paikallinen tilallinen Raimo Roponen kertoo Akonlahdella tapahtuneen muutoksen 70-luvulla aloitetun turvetuotannon aikana .
Kemikalointiasemalta on 700 metriä pitkä purkuoja Akonlahdelle.

Videon kuvasi Yrjö Takkinen 10.8.2018

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS, Vastaselityspyyntö

Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 1Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 2

Vaasan Hallinto-Oikeus on lähettänyt Pelastetaan Savon Veet Ry:lle Emostensuon turvetuotantolupa-asiaan liittyen vasteselityspyynnön.  Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 7.8.2018 päättänyt valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtan sekä sihteerin laatimaan vastaselityksen, allekirjoittamaan sen sekä postittamaan 15.8.2018 mennessä.   Postituksen jälkeen laadittu asiakirja päivitetään PSV:n sivuille

Yrjö Takkinen

Emostensuon valitus Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018

Pelastetaan Savon Veet ry (PSV) on laatinut Itä-Suomen aluehallintoviraston Emostensuon turvetuotannon ympäristöluvasta (Päätös 5/2018/1 Dnr ISAVI/453/2016) valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksen allekirjoittivat : Kyyveden osakaskunta, Kyyveden kalastusalue, PSV vesienhoitoyhdistys sekä 310 yksityishenkilöä. Valitusasiakirja liitteinä.

Allekirjoituksia saapui Mikkelistä, Haukivuorelta, Kangasniemeltä, Hirvensalmelta, Pieksämäeltä sekä ympäri Suomea mm. pääkaupunkiseudulta aina Rovaniemeä myöten, kaukaisimmat allekirjoitukset tulivat Meksikosta ja Australiasta.  Vapaa-ajan asukkaita ja paikallisväestöä oli kumpiakin noin 50/50 %.

Pelastetaan Savon Veet vesienhoitoyhdistys esittää kiitokset kaikille allekirjoittaneille sekä valituksen laadintaan osallistuneille työryhmän jäsenille!

Valitusteksti löytyy alla olevasta linkistä

EMOSTENSUO PSV versio valitus Vaasaan PSV 25032018 VALITUS

Emostensuon turveluvan valitus

Emostensuon turveluvan valitus

 

Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen , seuraa seuraavia ohjeita:

1.  Ne valittajat, joilla on kiinteistö suoranaisesti Kyyveden rannalla tai purkuojan varrella sekä turvetuotannon vaikutuspiirin lähellä,  KIRJOITTAVAT KIINTEISTÖTUNNUKSEN esille oman allekirjoituksensa yhteyteen.

2.  Ne tahot, jotka KANNATTAVAT valitusta, mutta eivät ole kohdan 1 mukaisia  valitukseen oikeutettuja, kirjoittavat allekirjoituksensa yhteyteen  KANNATAN VALITUSTA.

Tämä jako helpottaa Vaasan Hallinto-oikeuden työtä.

Maksu menee PSV:n valituksen allekirjoittajilta yhteensä 250 € könttänä.

Lomakkeen voi allekirjoittaa Haukivuorella Wanha Osula-kaupassa tai  lähettää Pelastetaan savon veet ry:n sihteerille , Yrjö Takkinen, Keskustie 59 A 5, 51600 Haukivuori .

Voit myös tulostaa liitteenä olevan lomakkeen, allekirjoittaa sen , skannata ja lähettää sähköpostilla sihteerille valkkuna@gmail.com.

Valitus on oltava Vaasan hallinto-oikeudessa 3.4. joten allekirjoitukset pitäisi olla meillä 28.3. mennessä. Valituspohja emostensuo

 

Emostensuon ympäristölupa

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotannolle Haukivuorella sijaitsevalle Emostensuolle.  Lupa ei ole lainvoimainen.

Päätös on nähtävillä http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.  Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018 mennessä.  Pelastetaan Savon Veet ry on laatimassa valitusta Emostensuon ympäristölupapäätöksestä.  Mikäli haluat osallistua valitukseen, niin voit allekirjoitaa sen Haukivuorella Vanhassa Osulassa.

Paikallislehti Haukivuoren Seutu kirjoitti numerossa 5 / 15.3.2018 lupapäätöksestä artikkelin.

Yrjö Takkinen,  yhdistyksen sihteeri, puhelin 040 704 9687

 

 

Vierailu Ympäristöministeriössä ja Eduskunnassa 14.12.2017

HERKKIEN VESISTÖJEMME PUOLUSTAJAT VIESTINVIEJINÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ JA EDUSKUNNASSA 14.12.2017.

Vesiensuojeluyhdistysten lähetystö Helsingissä tapaamassa päättäjiä Eduskunnassa ja Ympäristöministeriössä.  Lähetystön pääviesti päättäjille oli huoli vesistöjemme kunnosta, tiukemmat määräykset, lisää valvontaa ja välittämistä.  Lähetystö esitteli Jyväskylän yliopiston tutkimuksen vuodelta 2016 Saarijärven reitistä, Keski-Suomesta. Sen mukaan turvetuotantoa pidetään vesien huononemisen suurimpana aiheuttajana (75 % vastaajista) ja metsien ja soiden ojitusten vaikutus toiseksi suurin (62 %vastaajista).

Lähetystön viesti kummassakin tilaisuudessa oli huoli herkkien turvemaiden vesistöjen tilasta ja kunnostusojitusten ja vallankin turpeennoston haitallisista vaikutuksista. Kiireellisiä toimenpiteitä vaadittiin sekä valvontaan että myös lainsäädäntöön. He korostivat, että n. 80 %:ssa turpeennoston tuotantoluvissa ei ole päästörajoituksia laisinkaan ja että siitä syystä valvova viranomainen ei puutu päästöpitoisuuksiin eikä puhdistustehoihin. Turvemaiden muokkaus, etenkin turpeenotto ja kunnostusojitus ovat myrkkyä alueiden herkille vesistöille ja muutoksen saaminen on kiireellinen.  Kansanedustaja Sari Multala esitti kysymyksen ”Eikö paikalliset viranomaiset puutu ja valvo asioita?  Pääkaupunkiseudulla, jos kansalainen ilmoittaa ympäristöongelmasta, asia tutkitaan heti ja yleensä korjataan.”

Molemmissa paikoissa viesti päättäjiltä oli, että kansalaisten pitää olla aktiivisia ja raportoida havaituista asioista paikallisille viranomaisille ja ELY-keskuksille, joilla on valvontavastuu.

Vuoropuhelu päättäjien kanssa jatkuu. Vesiensuojelu on yhteinen asiamme.

Paikalla Ympäristöministeriössä olivat kansliapäällikkö Hannele Pokka ja avustajat Saara Bäck ja Anton Keto sekä kansanedustaja Susanna Huovinen.

Eduskunnassa paikalla olivat ympäristövaliokunnan viisi jäsentä Satu Hassi, Sari Multala, Hanna Kosonen, Riitta Myller ja Anders Adlercreuz sekä kansanedustaja Susanna Huovinen ja avustaja Kirsi Airio.

Vesiensuojelun lähetystöön osallistuivat:

Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Olavi Niemi, Kyynämöisten vesienhoitoyhdistys ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Martti Myllymäki, Alavuden Saarijärven Järvitoimikunnan varapj. Etelä-Pohjanmaa

Yrjö Takkinen, Pelastetaan Savon Veet hallituksen jäsen ja sihteeri, Etelä-Savo

Sari Hietala-Linna, Yläsatakunnan Pintavedet ry, hallituksen jäsen ja sihteeri, Pirkanmaa

Lisätietoja Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, p. 050 5053305, sähköposti , jaakko.koppinen1@gmail.com