Jussi Alangon uusi kirja lainattavissa

Martinjärven vesienhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja ja PRV:n toiminnassa alusta alkaen mukana ollut Jussi Alanko on kirjoittanut kirjan:

JÄRVIIN HAUDATTU TOTUUS

Pelastetaan Savon Veet ry lahjoittaa 2 kpl kirjoja Haukivuoren kirjastoon, josta niitä voi lainata.

Näyte kirjan sivuilta, jossa on mukana myös Kangasjärveä koskeva osio.

Kokouskutsu

Kutsu PSV:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 15.-16.4.2021. Kokous pidetään sähköpostikokouksena kokoontumisrajoitusten (covid-19) takia. Pyydetään ilmoittautumaan läsnäolijaksi 15.4. aikana ja varsinainen kokous pidetään 16.4. klo 14-16.00.

Kokouskutsu liitteineen lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Jos et ole saanut kutsua, pyydetään ilmoittamaan asiasta sähköpostitse puheenjohtajalle tai sihteerille, joka lähettää kutsun. Yhteystiedot: https://pelastetaansavonveet.com/yhdistyksesta/

PSV mukaan Ympäristökeskuksen hankkeeseen

Pelastetaan Savon veet ry on lähtenyt mukaan Suomen Ympäristökeskuksen Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi) -hankkeen jatkotyöstöön.

Hankkeen tavoitteita (poiminta hankkeen sivuilta):

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on tehostaa hajakuormituksen vesiensuojelua sekä vesiluontotyyppien ekosysteemipalveluja uuden luonnonmukaisen, kustannustehokkaan menetelmän avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään

a) Uudenlainen ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä, sovelluskohteinaan metsätalouden ohella myös mm. maatalouden, hulevesien, jätevesien (jälkipuhdistusympäristöt), turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan vedenpuhdistus.

b) Menetelmä metsätalouden luonnonhoitohankkeisiin ym. vesi- ja rantaluontotyyppien elinympäristökunnostuksiin sekä rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Lue lisää hankkeesta: https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi

PSV valittaa kaivosyhtiön varauksesta

PSV valittaa kaivosyhtiön varauksesta (tiedote 26.9.20)

Aika näyttää joutuuko esim erinomaisessa ekologisessa tilassa oleva Puula ottamaan vastaan mahdollisen kaivoksen jätevedet Nuasjärven tavoin. FinAust Miningin varausalue sijaitsee Kyyveden ja Puulan pohjoispuolella ollen em vesistöjen valuma-alueella ja pieneltä osin Vuoksen vesistön valuma-alueella. Mahdollinen kaivos purkaisi jätevedet Puulaan, Vuoksen vesistöön ja/tai Kyyveteen. Kyseiset alueet ovat taajan loma-asutuksen alueita, noin 10 000 loma-asuntoa. Kaivostilanteessa saattaa syntyä rakennetun/asutun ympäristön välinen ristiriita ja mahdollinen rakennetun ympäristön pilaantuminen.

Talvivaaran kaivosalue purkaa jätevedet Kajaanin itäpuolella olevaan Nuasjärveen. Kaloja ei saada kaupaksi tukku reille. Kalastohaitta on todellinen ja koskettaa erityisesti kaupallisia kalastajia.

Suomessa on kaivoslain uudistaminen käynnissä. Norjasta voisi ottaa mallia tärkeään seikkaan: kenelle kuuluvat maan mineraalit ja malmit tulevaisuudessa. Suomessa ne kuuluvat kaivoksen valtaajalle voimassa olevan lain mukaisesti. Norjassa ne kuuluvat valtiolle. Norja onkin kasvattanut hienon rahaston öljyn ja maakaasun poraustuloilla. Rahaston koko lienee toista tuhatta miljardia euroa.

Toinen tärkeä seikka kaivoslain uudistamisessa on huomata, että kaikki kaivokset ovat Suomessa vesistön valuma-alueella. Eli kaivoksen vesistöasiat tulisi huomioida alusta alkaen merkittävällä vakavuudella.

Lisätietoja:
Pelastetaan Savon Veet ry, puheenjohtaja Rauni Berndt, puh 040 8372 526