PSV valittaa kaivosyhtiön varauksesta

PSV valittaa kaivosyhtiön varauksesta (tiedote 26.9.20)

Aika näyttää joutuuko esim erinomaisessa ekologisessa tilassa oleva Puula ottamaan vastaan mahdollisen kaivoksen jätevedet Nuasjärven tavoin. FinAust Miningin varausalue sijaitsee Kyyveden ja Puulan pohjoispuolella ollen em vesistöjen valuma-alueella ja pieneltä osin Vuoksen vesistön valuma-alueella. Mahdollinen kaivos purkaisi jätevedet Puulaan, Vuoksen vesistöön ja/tai Kyyveteen. Kyseiset alueet ovat taajan loma-asutuksen alueita, noin 10 000 loma-asuntoa. Kaivostilanteessa saattaa syntyä rakennetun/asutun ympäristön välinen ristiriita ja mahdollinen rakennetun ympäristön pilaantuminen.

Talvivaaran kaivosalue purkaa jätevedet Kajaanin itäpuolella olevaan Nuasjärveen. Kaloja ei saada kaupaksi tukku reille. Kalastohaitta on todellinen ja koskettaa erityisesti kaupallisia kalastajia.

Suomessa on kaivoslain uudistaminen käynnissä. Norjasta voisi ottaa mallia tärkeään seikkaan: kenelle kuuluvat maan mineraalit ja malmit tulevaisuudessa. Suomessa ne kuuluvat kaivoksen valtaajalle voimassa olevan lain mukaisesti. Norjassa ne kuuluvat valtiolle. Norja onkin kasvattanut hienon rahaston öljyn ja maakaasun poraustuloilla. Rahaston koko lienee toista tuhatta miljardia euroa.

Toinen tärkeä seikka kaivoslain uudistamisessa on huomata, että kaikki kaivokset ovat Suomessa vesistön valuma-alueella. Eli kaivoksen vesistöasiat tulisi huomioida alusta alkaen merkittävällä vakavuudella.

Lisätietoja:
Pelastetaan Savon Veet ry, puheenjohtaja Rauni Berndt, puh 040 8372 526

Vesistöpäivä 14.6. klo 13-16

vesistopaivaWeb2019

 Vesistöpäivä perjantaina 14.6 klo 13 – 16, Haukihalli, keskustie 47, Haukivuori 

OHJELMASSA: 

  • Mikromuovin riskit ja pääsy vesistöihin FM, tutkija Samuel Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto 
  • Jokamiehen vesienhoito – suositeltavat käytänteet FM, vesistöasiantuntija Liisa Muuri, E-S ELY-keskus 
  • Kiinteistöjen jätevesien käsittely haja-asutusalueella – muuttuvat määräykset Vastaava jätevesineuvoja Päivi Karhunen 
  • Kyyvesi-Pieksämäen kalatalousalueen hoito- ja käyttösuunnitelman sisältö ja tavoitteet vesienhoidon näkökulmasta – vesistön käyttäjien ja omistajien evästykset konsultille FM, ympäristöasiantuntija Heikki Alaja Eurofins Ahma Oy sekä FM, vesistöasiantuntija Liisa Muuri E-S ELY-keskus 

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. 

Ropolansuon turvetuotannon kemikalointi on epäonnistunut

 

Ropolansuon turvetuotannon purkuvedet käsitellään kemikalointimenetelmällä. Jälkineutralisointi epäonnistuu. Sakkautuminen jatkuu Kangasjärven Akonlahdella. Liitteenä olevalla videolla paikallinen tilallinen Raimo Roponen kertoo Akonlahdella tapahtuneen muutoksen 70-luvulla aloitetun turvetuotannon aikana .
Kemikalointiasemalta on 700 metriä pitkä purkuoja Akonlahdelle.

Videon kuvasi Yrjö Takkinen 10.8.2018