VAASAN HALLINTO-OIKEUS, Vastaselityspyyntö

Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 1Emostensuo, VHO, vastaselv.150818.osa 2

Vaasan Hallinto-Oikeus on lähettänyt Pelastetaan Savon Veet Ry:lle Emostensuon turvetuotantolupa-asiaan liittyen vasteselityspyynnön.  Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 7.8.2018 päättänyt valtuuttaa puheenjohtajan, varapuheenjohtan sekä sihteerin laatimaan vastaselityksen, allekirjoittamaan sen sekä postittamaan 15.8.2018 mennessä.   Postituksen jälkeen laadittu asiakirja päivitetään PSV:n sivuille

Yrjö Takkinen

TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018

TUTUSTUMISKÄYNTI KANGASJÄRVEN JÄÄLLE 14.4.2018 klo 7.30 alkaen

Henkilöt       Matti Valli ja Yrjö Takkinen,  Pelastetaan Savon Veet ry.

Paikka           Ropolan kemikalointiaseman jäteveden purkuojan luusua Kangasjärven Akonlahdella 200 – 300 metriä rannasta selälle päin.

Säätila          Aurinkoinen aamu yöpakkasen – 3/5C  jälkeen.

Menetelmä  Pilkkikairalla reikä jäähän.  Veden syvyys 1 – 1,2 metriä.  60 cm pituisella putkella varustetulla venepumpulla pumpattiin vettä 5 litran lasipurkkiin.

Havainnot    Pumppauksen tulokset taltioitiin valokuvin ja videoklipein.

Puhdistusmenetelmä        Alla kuvakaappaus Vapon turvesanaston tulkista:

”Kemiallinen puhdistus

Turvetuotantoalueen valumavesien puhdistusmenetelmä, jossa kemikaaleilla saostetaan kiintoaine, humus ja ravinteet laskeutettavaan muotoon”.

Ropolan soiden puhdistusmenetelmä on kemikalointi, jossa puhdistettavaan veteen lisätään kemikaaleja.  Lisättyjen kemikaalien neutralointi ei onnistu ennen Kangasjärveen laskemista, joten sakkautuminen jatkuu järvivedessä.  Tulos on havaittavissa erityisen selvästi sekä videoissa että ”uveavantokuvissa” joissa näkyy ruosteen väristä flokkia leijuvan vedessä.  Vuosien aikana kemikaaleja on kertynyt Akonlahden pohjalle, jossa ne muodostavat kiteisiä neliöitä.  Em. neliöt estävät kalojen kudun onnistumisen. (Kuvataltioinnit  jäljempänä)

 

Muistion laati:         Yrjö Takkinen

Liitteenä 4 valokuvaa alla

PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
PUMPPAUSKUVA 14.4.2018 KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
UVEAVANNOSSA FLOKKIA KANGASJÄRVEN AKONLAHDELLA 14.4.2018
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI
KANGASJÄRVEN AKONLAHTI

 

KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013
KEMIKALIEN KITEYTTÄMÄÄ KANGASJÄRVEN POHJAA AKONLAHDELLA 27.8.2013

 

Kirjoituksemme Emostensuon turveluvan valituksesta julkaistiin Pieksämäen lehdessä, Länsi-Savossa ja Haukivuoren seudussa

Kannanottomme Emostensuon turveluvan valituksesta on julkaistu laajalti alueemme lehdissä Pieksämäen lehdessä ja Länsi-Savossa. Lisäksi Haukivuoren seutu julkaisi tapauksesta lehtijutun.

  • Klikkaamalla kuvaa, avautuu isompi kuva luettavaksi
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 1 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 1
LÄNSI-SAVO 13.4.2018, 2 001
Länsi-Savo 13.4.2018 osa 2
HAUKIVUOREN SEUTU 12.4.2018 001
Lehtijuttu Haukivuoren seudussa 12.4.2018
PIEKSÄMÄEN LEHTI 5.4.2018 001
Pieksämäen lehdessä julkaistu kirjoitus 5.4.3028

Emostensuon valitus Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018

Pelastetaan Savon Veet ry (PSV) on laatinut Itä-Suomen aluehallintoviraston Emostensuon turvetuotannon ympäristöluvasta (Päätös 5/2018/1 Dnr ISAVI/453/2016) valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksen allekirjoittivat : Kyyveden osakaskunta, Kyyveden kalastusalue, PSV vesienhoitoyhdistys sekä 310 yksityishenkilöä. Valitusasiakirja liitteinä.

Allekirjoituksia saapui Mikkelistä, Haukivuorelta, Kangasniemeltä, Hirvensalmelta, Pieksämäeltä sekä ympäri Suomea mm. pääkaupunkiseudulta aina Rovaniemeä myöten, kaukaisimmat allekirjoitukset tulivat Meksikosta ja Australiasta.  Vapaa-ajan asukkaita ja paikallisväestöä oli kumpiakin noin 50/50 %.

Pelastetaan Savon Veet vesienhoitoyhdistys esittää kiitokset kaikille allekirjoittaneille sekä valituksen laadintaan osallistuneille työryhmän jäsenille!

Valitusteksti löytyy alla olevasta linkistä

EMOSTENSUO PSV versio valitus Vaasaan PSV 25032018 VALITUS

Emostensuon turveluvan valitus

Emostensuon turveluvan valitus

 

Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen , seuraa seuraavia ohjeita:

1.  Ne valittajat, joilla on kiinteistö suoranaisesti Kyyveden rannalla tai purkuojan varrella sekä turvetuotannon vaikutuspiirin lähellä,  KIRJOITTAVAT KIINTEISTÖTUNNUKSEN esille oman allekirjoituksensa yhteyteen.

2.  Ne tahot, jotka KANNATTAVAT valitusta, mutta eivät ole kohdan 1 mukaisia  valitukseen oikeutettuja, kirjoittavat allekirjoituksensa yhteyteen  KANNATAN VALITUSTA.

Tämä jako helpottaa Vaasan Hallinto-oikeuden työtä.

Maksu menee PSV:n valituksen allekirjoittajilta yhteensä 250 € könttänä.

Lomakkeen voi allekirjoittaa Haukivuorella Wanha Osula-kaupassa tai  lähettää Pelastetaan savon veet ry:n sihteerille , Yrjö Takkinen, Keskustie 59 A 5, 51600 Haukivuori .

Voit myös tulostaa liitteenä olevan lomakkeen, allekirjoittaa sen , skannata ja lähettää sähköpostilla sihteerille valkkuna@gmail.com.

Valitus on oltava Vaasan hallinto-oikeudessa 3.4. joten allekirjoitukset pitäisi olla meillä 28.3. mennessä. Valituspohja emostensuo

 

Emostensuon ympäristölupa

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotannolle Haukivuorella sijaitsevalle Emostensuolle.  Lupa ei ole lainvoimainen.

Päätös on nähtävillä http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.  Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018 mennessä.  Pelastetaan Savon Veet ry on laatimassa valitusta Emostensuon ympäristölupapäätöksestä.  Mikäli haluat osallistua valitukseen, niin voit allekirjoitaa sen Haukivuorella Vanhassa Osulassa.

Paikallislehti Haukivuoren Seutu kirjoitti numerossa 5 / 15.3.2018 lupapäätöksestä artikkelin.

Yrjö Takkinen,  yhdistyksen sihteeri, puhelin 040 704 9687

 

 

Vierailu Ympäristöministeriössä ja Eduskunnassa 14.12.2017

HERKKIEN VESISTÖJEMME PUOLUSTAJAT VIESTINVIEJINÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖSSÄ JA EDUSKUNNASSA 14.12.2017.

Vesiensuojeluyhdistysten lähetystö Helsingissä tapaamassa päättäjiä Eduskunnassa ja Ympäristöministeriössä.  Lähetystön pääviesti päättäjille oli huoli vesistöjemme kunnosta, tiukemmat määräykset, lisää valvontaa ja välittämistä.  Lähetystö esitteli Jyväskylän yliopiston tutkimuksen vuodelta 2016 Saarijärven reitistä, Keski-Suomesta. Sen mukaan turvetuotantoa pidetään vesien huononemisen suurimpana aiheuttajana (75 % vastaajista) ja metsien ja soiden ojitusten vaikutus toiseksi suurin (62 %vastaajista).

Lähetystön viesti kummassakin tilaisuudessa oli huoli herkkien turvemaiden vesistöjen tilasta ja kunnostusojitusten ja vallankin turpeennoston haitallisista vaikutuksista. Kiireellisiä toimenpiteitä vaadittiin sekä valvontaan että myös lainsäädäntöön. He korostivat, että n. 80 %:ssa turpeennoston tuotantoluvissa ei ole päästörajoituksia laisinkaan ja että siitä syystä valvova viranomainen ei puutu päästöpitoisuuksiin eikä puhdistustehoihin. Turvemaiden muokkaus, etenkin turpeenotto ja kunnostusojitus ovat myrkkyä alueiden herkille vesistöille ja muutoksen saaminen on kiireellinen.  Kansanedustaja Sari Multala esitti kysymyksen ”Eikö paikalliset viranomaiset puutu ja valvo asioita?  Pääkaupunkiseudulla, jos kansalainen ilmoittaa ympäristöongelmasta, asia tutkitaan heti ja yleensä korjataan.”

Molemmissa paikoissa viesti päättäjiltä oli, että kansalaisten pitää olla aktiivisia ja raportoida havaituista asioista paikallisille viranomaisille ja ELY-keskuksille, joilla on valvontavastuu.

Vuoropuhelu päättäjien kanssa jatkuu. Vesiensuojelu on yhteinen asiamme.

Paikalla Ympäristöministeriössä olivat kansliapäällikkö Hannele Pokka ja avustajat Saara Bäck ja Anton Keto sekä kansanedustaja Susanna Huovinen.

Eduskunnassa paikalla olivat ympäristövaliokunnan viisi jäsentä Satu Hassi, Sari Multala, Hanna Kosonen, Riitta Myller ja Anders Adlercreuz sekä kansanedustaja Susanna Huovinen ja avustaja Kirsi Airio.

Vesiensuojelun lähetystöön osallistuivat:

Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Olavi Niemi, Kyynämöisten vesienhoitoyhdistys ry, puheenjohtaja, Keski-Suomi

Martti Myllymäki, Alavuden Saarijärven Järvitoimikunnan varapj. Etelä-Pohjanmaa

Yrjö Takkinen, Pelastetaan Savon Veet hallituksen jäsen ja sihteeri, Etelä-Savo

Sari Hietala-Linna, Yläsatakunnan Pintavedet ry, hallituksen jäsen ja sihteeri, Pirkanmaa

Lisätietoja Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry, puheenjohtaja, p. 050 5053305, sähköposti , jaakko.koppinen1@gmail.com

Ahventen elohopeapitoisuuden jatkoselvitykset Kyyvedellä

Nyt tehdyt selvitykset

Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren aluejohtokunta, Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta ovat rahoittaneet ahventen elohopeapitoisuuden selvitystä. Kaloja pyydettiin keväällä ja syksyllä 2017. Laboratoriotutkimukset tehtiin SYKEn Oulun laboratoriossa ja Nablabsin Jyväskylän laboratoriossa. SYKEssä tutkittiin keväällä pyydetyt ahvenet (20kpl) ja Nablabissa syksyllä pyydetyt ahvenet (14kpl), kaksi haukea ja kaksi kuhaa. Yhdestä hauesta tehtiin myös Cesium 137 määritys.

screenshot_30112017_102518

Tulokset

ESAELYn aiemman selvityksen tulos

Etelä-Savon ELY-keskus tutkitutti viidentoista järvialtaan pilkkiahvenkokoluokan ahventen elohopeapitoisuutta vuosina 2012-2014. Kyyvedessä saatiin (34 kpl) ahvenen määrällä keskiarvoksi 0,22 mg/kg. Kyyveden tulos oli tuolloin toiseksi korkein.

Tulos Kyyveden pääaltaalla v 2017

Nyt saatu tulos on 0,24 mg/kg. Yhdenkään ahvenen elohopeapitoisuus ei ylittänyt 0,5 mg/kg, joka on ns syömäkelpoisuusraja.

Tulos Kyyveden Koiraselällä v 2017

Nyt saatu tulos on Kyyveden Koiraselällä 0,41 mg/kg. Merkittävässä osassa (36%) ahvenia elohopeaa oli ≥ 0,5mg/kg eli ns syömäkelpoisuusraja ylittyy. Koiraselän tutkimusahvenet olivat kookkaampia kuin pääaltaan ahvenet.

Mitä muuta selvisi

Kahden hauen elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,79 mg/kg

Kahden kuhan elohopeapitoisuus oli Ẋ= 0,26 mg/kg

Hauen Cesium-137 Bq/kg 252. Arvo 252 on hyvin turvallisella tasolla.

Mistä elohopea tulee kaloihin

ELYn tiedotteen (2015) mukaan suo-ja turvevaltainen valuma-alue lisää elohopeakuormitusta.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan humusjärvien kalojen lihasta löytyi sitä enemmän elohopeaa, mitä enemmän sinne valui humuspitoista vettä ympäristön valuma-alueelta.

Johtopäätökset

Kalastusalueen ja perustettavan uuden osakaskunnan tulee kaikin tavoin pyrkiä vähentämään humuskuorman, liuenneen humuksen ja humus-kiintoaineen kulkeutumista vesistöön.

Tulokset antavat aihetta jatkoselvittelyyn mm Koiraselällä ja Suovun alueella.

Lisätietoja Matti Valli, Kyyveden kalastusalue vpj, 040 5260802, matti.valli@haukiranta.com