Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Emostensuon valitukset

Päätöksellään 27.9.2022 on Vaasan hallinto-oikeus hylännyt Emostensuon turvetuotantoa koskevat valitukset. Päätöksessä katsotaan, että turpeennosto ei pilaa vesistöä, ainakaan Kyyvettä, jonne luvan mukaan kuivatusvedet on tarkoitus johtaa Lonkarinjokea pitkin. Asukkailla toki on asiasta erilainen näkemys.
Olemme kuitenkin kiitollisia Vaasan hallinto-oikeudelle, joka onnistui viivyttämään asian käsittelyä 4 vuotta (valitus tehtiin 3.4.2018), jona aikana turpeen poltto on laajasti nähty ilmaston kannalta vahingolliseksi. Turpeen nosto on käynyt kaupalliselta kannalta päästöoikeuksien vuoksi kannattamattomaksi ja mm. Vapo (nykyisin Neova) onkin monin paikoin sulkenut nostoalueita. Niinpä on vaikea kuvitella, että Neova aloittaisi uuden suon avaamisen, kun samalla alueella jo Ropolansuon ja Rajasuon turvetuotanto on lopetettu.

Ohessa päätös:

Emostensuon turveluvan valitus

Emostensuon turveluvan valitus

 

Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen , seuraa seuraavia ohjeita:

1.  Ne valittajat, joilla on kiinteistö suoranaisesti Kyyveden rannalla tai purkuojan varrella sekä turvetuotannon vaikutuspiirin lähellä,  KIRJOITTAVAT KIINTEISTÖTUNNUKSEN esille oman allekirjoituksensa yhteyteen.

2.  Ne tahot, jotka KANNATTAVAT valitusta, mutta eivät ole kohdan 1 mukaisia  valitukseen oikeutettuja, kirjoittavat allekirjoituksensa yhteyteen  KANNATAN VALITUSTA.

Tämä jako helpottaa Vaasan Hallinto-oikeuden työtä.

Maksu menee PSV:n valituksen allekirjoittajilta yhteensä 250 € könttänä.

Lomakkeen voi allekirjoittaa Haukivuorella Wanha Osula-kaupassa tai  lähettää Pelastetaan savon veet ry:n sihteerille , Yrjö Takkinen, Keskustie 59 A 5, 51600 Haukivuori .

Voit myös tulostaa liitteenä olevan lomakkeen, allekirjoittaa sen , skannata ja lähettää sähköpostilla sihteerille valkkuna@gmail.com.

Valitus on oltava Vaasan hallinto-oikeudessa 3.4. joten allekirjoitukset pitäisi olla meillä 28.3. mennessä. Valituspohja emostensuo

 

Emostensuon ympäristölupa

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotannolle Haukivuorella sijaitsevalle Emostensuolle.  Lupa ei ole lainvoimainen.

Päätös on nähtävillä http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.  Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen 3.4.2018 mennessä.  Pelastetaan Savon Veet ry on laatimassa valitusta Emostensuon ympäristölupapäätöksestä.  Mikäli haluat osallistua valitukseen, niin voit allekirjoitaa sen Haukivuorella Vanhassa Osulassa.

Paikallislehti Haukivuoren Seutu kirjoitti numerossa 5 / 15.3.2018 lupapäätöksestä artikkelin.

Yrjö Takkinen,  yhdistyksen sihteeri, puhelin 040 704 9687