PSV mukaan Ympäristökeskuksen hankkeeseen

Pelastetaan Savon veet ry on lähtenyt mukaan Suomen Ympäristökeskuksen Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi) -hankkeen jatkotyöstöön.

Hankkeen tavoitteita (poiminta hankkeen sivuilta):

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on tehostaa hajakuormituksen vesiensuojelua sekä vesiluontotyyppien ekosysteemipalveluja uuden luonnonmukaisen, kustannustehokkaan menetelmän avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään

a) Uudenlainen ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä, sovelluskohteinaan metsätalouden ohella myös mm. maatalouden, hulevesien, jätevesien (jälkipuhdistusympäristöt), turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan vedenpuhdistus.

b) Menetelmä metsätalouden luonnonhoitohankkeisiin ym. vesi- ja rantaluontotyyppien elinympäristökunnostuksiin sekä rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Lue lisää hankkeesta: https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi